පිටුව_බැනරය

නිෂ්පාදන

  • පතල් පොලියෙස්ටර් ෆයිබර් දෘඩ දැලක්

    පතල් පොලියෙස්ටර් ෆයිබර් දෘඩ දැලක්

    මෙම නිෂ්පාදනයට ශක්තිමත් ශක්තියක්, ඉහළ දෘඪතාවක්, ශක්තිමත් කැපුම් ප්‍රතිරෝධයක්, පහසු නොවන විරූපණය, අම්ල හා ක්ෂාර ප්‍රතිරෝධය, විඛාදනයට ප්‍රතිරෝධය, ඉහළ සහ අඩු උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධය, වයස්ගත වීම වැළැක්වීම, දිගු සේවා කාලය ගිනි නිවන, antistatic සහ වෙනත් ගුණාංග ඇත.